Tài khoản khách hàng hiện đang tạm khoá.


Vi phạm những lý do sau.
1. Đang bị tấn công DDOS.
2. Sử dụng quá tài nguyên cho phép.
3. Chưa thanh toán dịch vụ.

Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để được khắc phục vấn đề. Xin Cảm ơn!

Yh: Halozen94
Hotline: 0164.838.7393
Skype: Halozen94pro